Drukuj

ASYSTENT RODZINY - Studium Pracy z Rodziną IV EDYCJA

Administrator włącz .

IV EDYCJA STUDIUM

zapraszamy wszystkich, którzy w przyszłości chcą podjąć pracę w charakterze asystenta rodziny.

Celem proponowanego przez nas 80 godzinnego studium pracy z rodziną jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z rodziną w nowo powstałej funkcji „asystent rodziny”.

W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (która ma wejść w życie w b.r.) asystent rodziny to osoba, której zadaniem jest pomoc rodzinie w wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków, ma za zadanie całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami a jego rola zaczyna się już na etapie profilaktyki. Przygotowane przez nas szkolenie opiera się o założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Adresaci studium: pracownicy socjalni, pracownicy organizacji pozarządowych, osoby pracujące w charakterze asystenta rodziny, a także do psychologów i pedagogów, studentów oraz osób zainteresowanych tą tematyką, przygotowujących się do podjęcia pracy jako asystent rodzinny. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędną asystentowi rodziny do pracy z rodzinami borykającymi się z wieloma problemami oraz wezmą udział w warsztacie umiejętności interpersonalnych.


Program 80 godzinnego studium pracy z rodziną:
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 18.00
I zjazd 03-04.12.2011r. ( 20godzin)

 1. Asystent rodzinny – zadania i wyzwania w oparciu o ustawę
 2. Diagnoza sytuacji rodzinnej i budowanie planu pracy z rodziną
 3. Rodzina dysfunkcyjna – zagrożenia dla życia rodzinnego

II Zjazd 17-18.12.2011r. (20godzin)
 1. Warsztat umiejętności interpersonalnych

III zjazd 07-08.01.2012r.(20 godzin)
 1. Szczególne zadania w pracy z rodziną zastępczą
 2. Rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem technik mediacyjnych
 3. Interwencja kryzysowa – rola asystenta

IV zjazd 21-22.01.2012r.(20 godzin)
 1. Manipulacja podopiecznych a zawieranie kontraktu o współpracy
 2. Motywowanie do zmiany i radzenie sobie z oporem
 3. Współpraca z instytucjami wsparcia rodziny

- Uczestnicy Studium Pracy z Rodziną po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Kadra prowadząca szkolenie:

mgr Edyta Rudzka-Kuźmińska, pedagog, doradca zawodowy, socjoterapeutka, mediator, terapeuta (w trakcie certyfikacji). Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, pracowała min. jako asystent rodzinny w MOPS w Zielonej Górze; nauczyciel akademicki, trener, który prowadzi różne warsztaty szkoleniowe (programy autorskie), skierowane do różnych odbiorców; pomysłodawczyni i inicjatorka Stowarzyszenia Pracownia „Damy Radę” w Zielonej Górze (w pierwszych latach istnienia kierownik merytoryczny),

mgr Krystyna Zelek, absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008).Uczestniczyła w licznych kursach zawodowych, m.in. z interwencji kryzysowej, terapii behawioralnej, Racjonalnej Terapii Zachowania, terapii krótkoterminowej, Systemowej Terapii Rodzin.
Do tej pory zajmowała się psychoterapią dzieci i młodzieży, terapią rodzinną, oraz psychoterapią osób dorosłych. Pracowała z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Równocześnie prowadzi zajęcia teoretyczne dla osób dorosłych z zakresu psychologii. Przez dwa lata prowadziła grupę wsparcia dla rodziców udzielając wskazówek dotyczących wychowywania dzieci oraz organizując warsztaty rozwoju osobistego

mgr Gracjana Pawlak, psychoterapeuta w procesie certyfikacji - w trakcie 4-letniego profesjonalnego szkolenia w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (www.gestalt.pl), który posiada akredytacje EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy) potwierdzające poziom kształcenia według europejskich standardów, trener kompetencji osobistych i społecznych, pedagog resocjalizacji, uczestniczka szkoleń z zakresu seksuologii i psychiatrii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, uczestniczka licznych warsztatów, treningów rozwoju osobistego i treningów terapeutycznych, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, pod superwizją w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie


Ww. kadra gwarantuje wysoką jakość szkolenia, ze względu na znajomość wiedzy teoretycznej, jak i prowadzenie praktyki zawodowej.


Liczba miejsc w grupie: min. 10 do 15 osób

Koszt: 900 zł/osoby
Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, bazę lokalową, materiały szkoleniowe( teczka asystenta rodziny), poczęstunek w przerwach kawowych. Nie obejmuje posiłków i noclegów.

Uwaga: dla członków organizacji pozarządowych i dla studentów cena 800 zł

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Termin zgłoszeń do wyczerpania miejsc

 • Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne, pod jednym z numerów: (530777228, lub 603233393) lub pocztą elektroniczną e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • Wpłacenie zaliczki w wysokości 300zł na konto, bądź elektronicznej rejestracji uczestnika decyduje o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości szkolenia

 • Pozostałą kwotę należy wpłacić do końca trwania kursu – warunek uzyskania zaświadczenia ukończenia studium.

 • „Kuźnia – komunikacja i rozwój osobisty" ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona-uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Dane firmy:
Kuźnia – komunikacja i rozwój osobisty
Biuro:
Pl. J. Matejki 3/2, Zielona Góra
?przy Centrum Psychoterapii i Szkoleń
Nr konta bankowego: Bank Millennium S.A. 28 1160 2202 0000 0001 6066 3922;