Drukuj

Asystent Rodziny - praca na zasobach rodziny

Administrator włącz .

„Kuźnia- Komunikacja i Rozwój Osobisty”, zaprasza wszystkich, którzy w przyszłości chcą podjąć pracę w charakterze asystenta rodziny, bądź już wykonują ta funkcję

Celem proponowanego przez nas szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z rodziną w oparciu o zasoby rodziny.

W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny to osoba, której zadaniem jest pomoc rodzinie we wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków, ma za zadanie całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami a jego rola zaczyna się już na etapie profilaktyki. Przygotowane przez nas szkolenie opiera się o założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Adresaci warsztatu:pracownicy socjalni, pracownicy organizacji pozarządowych, osoby pracujące w charakterze asystenta rodziny, a także do psycholodzy i pedagodzy, studenci oraz osoby zainteresowane tą tematyką, przygotowujące się do podjęcia pracy jako asystent rodzinny.

Program:
1. Asystent rodziny – zadania i wyzwania w oparciu o ustawę
2. Zasoby rodziny jako podstawa diagnozy
3. Budowanie planu pracy z rodziną w oparciu o stadia zmiany
4. Metody techniki pracy z rodziną
5. Praca interdyscyplinarna z rodziną – współpraca instytucji wsparcia rodziny

- Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie jego ukończenia.

Termin i miejsce szkolenia:
termin: 10.10.2014-11.10.2014, w godzinach od 9.00-17.00
miejsce: Sala zajeciowa Kuźni - Cigacice, ul. Podgórna 15a

Koszt: 250 zł/osoby Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, bazę lokalową, materiały szkoleniowe, obiad każdego dnia oraz poczęstunek w przerwach kawowych.

Uwaga:dla członków organizacji pozarządowych i dla studentów cena 200 zł;

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Termin zgłoszeń do wyczerpania miejsc
- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne, pod nr tel.: 603 701 228 bądź pocztą elektroniczną e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- Wpłacenie opłaty za szkolenie na konto decyduje o uczestnictwie w szkoleniu.
- „Kuźnia – Komunikacja i Rozwój Osobisty ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona-uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu opłaty.

Dane firmy:
Kuźnia – Komunikacja i Rozwój Osobisty
Biuro: ul. Podgórna 15A,
66-131 Cigacice/
Nr konta bankowego: Bank Millennium S.A. 28 1160 2202 0000 0001 6066 3922;