Drukuj

RODZICIELSKI PLAN WYCHOWAWCZY

Administrator włącz .

Jesteście Rodzicami a w Waszym związku doszliści do decyzji o rozstaniu?

Zadbajcie o potrzeby Waszych dzieci, nikt lepiej ich nie zna niź Rodzice!

Zapraszamy do współtworzenia Rodzicielskiego Planu Wychowawczego z udziałem mediatora. W planie tym są określone punkty i tematy, co do których rodzice powinni się porozumieć, jednak najczęściej to właśnie brak porozumienia doprowadziła rodzinę do sytuacji rozwodowej.

Warto wiedzieć,ze:

2 Art. 58 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
§ 1. „W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.”

3 Art. 58 § 1a.
Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.”


Korzyści płynace z tworzenia Rodzicielskiego Planu Wychowawczego z udziałem mediatora:
- jest to ustalony przez rodziców spsób dalszego sprawowania opieki nad dziecmi, który przedstawić mogą w sądzie
- szansa ustalenia zasad sprawoawania opieki według szczególnych potrzeb Waszych dzieci
- oszczędnośc czasu i okoliczności do trudnych emocji w postępowaniu rozwodowym
- większa decyzyjność rodziców niz w przypadku orzekania w Waszaj sprawie przez sąd - mozliwość skorzystania z pedagogicznej wiedzy mediatora w planowaniu dla ich dobra
- pomoc mediatora w uzyskaniu porozumiania w sytuacjach konfliktowych między rodzicami, kwestiach spornych planu - mozliwośc prowadzenia trudnych, emocjonujacych rozmów z uwzględnieniem potrzeb dzieci a bez ich bezposredniego udziału w rozmowach dorosłych
- wsparcie mediatora - osoby obiektywnej, zdystansowanej do Waszych problemów, emocji i konfliktów, pozwala na wypracowanie zasad Waszej współpracy ukierunkwanej na doro dziecia nie zaś słuzące podtrzymywaniu Waszego konfliktu i zalu
- to spotkanie oparte na zasadach, które pozwalają wypracować rozwiazania satysfakcjonujące oboje rodziców i zadbać o całą Waszą rodzinę
- i wiele innych wynikających z Waszych indywidualnych potrzeb

Zapraszamy do współpracy z mediatorem:
- Edyta Rudzka - Kuźmińska - mediator Krajowego Centrum Mediacji

Koszt: 60 zł/za kazdą godzinę pracy nad RPW