Drukuj

Psychologiczno-Pedagogiczne Studium Pracy z Dzieckiem i Rodziną

Administrator włącz .

Adresaci:
Zapraszamy wszystkie osoby pracujące z dziećmi i/lub rodzinami: pedagogów, psychologów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, lekarzy rodzinnych, pielęgniarki środowiskowe, wychowawców świetlic, nauczycieli, a także studentów i osoby zainteresowane tematem.

Cele:

 • wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zjawisk normalnych i dysfunkcyjnych występujących w rozwoju dziecka i w rodzinie
 • doskonalenie umiejętności diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka i pracy z nim
 • wyposażenie w wiedzę i umiejętności interweniowania w sytuacjach problemowych
 • wyposażenie uczestników w narzędzia do pracy
 • rozwój kompetencji osobistych i wychowawczych
 • rozwój umiejętności interpersonalnych
 • kształtowanie postawy szacunku do siebie i drugiego człowieka

Program:
PPSPzDiR to 10 zjazdów i 240 godzin następujących zajęć:

 • Trening interpersonalny (40h)
 • Warsztat: Diagnoza dziecka oraz sytuacji rodzinnej (20h)
 • Warsztat: Praca z zasobami rodziny, w tym z dzieckiem zdolnym i z młodzieżowym liderem (20h)
 • Warsztat: Uzależnienia w rodzinie, inicjacje dzieci i młodzieży, profilaktyka i reagowanie (20h)
 • Warsztat: Przemoc w rodzinie, agresja dzieci i młodzieży, profilaktyka i reagowanie (20h)
 • Trening umiejętności wychowawczych (40h)
 • Warsztat: Konflikty rodzinne – rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem techniki mediacyjnych (20h)
 • Warsztat: Kryzys życia rodzinnego, reakcje na kryzys, tendencje autoagresywne, myśli i próby samobójcze, choroby psychiczne w rodzinie (20h)
 • Warsztat: Seks w rodzinie, edukacja seksualna dzieci, nadużycia i molestowanie seksualne (20h)
 • Wyzwania rodziny zrekonstruowanej (20h)

Główni trenerzy prowadzący warsztaty:

mgr Gracjana Pawlak, psychoterapeutka w procesie certyfikacji – w trakcie 4-letniego profesjonalnego szkolenia w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, trenerka kompetencji osobistych i społecznych, pedagog resocjalizacji, uczestniczka szkoleń z zakresu seksuologii i psychiatrii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, uczestniczka licznych warsztatów, treningów rozwoju osobistego i treningów terapeutycznych, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, pod superwizją w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, prowadzi Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju w Zielonej Górze, publikuje artykuły o tematyce psychologicznej;

mgr Edyta Rudzka-Kuźmińska, pedagog, doradca zawodowy, socjoterapeutka, mediator, terapeutka zaburzeń zachowania, terapeutka systemowa (w trakcie certyfikacji). Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, nauczyciel akademicki, trenerka (programy autorskie skierowane do różnych odbiorców, autorski program „Profesja – rozwój kompetencji pracowniczych); pomysłodawczyni i inicjatorka Stowarzyszenia Pracownia „Damy Radę” w Zielonej Górze (w pierwszych latach istnienia kierownik merytoryczny).

mgr Katarzyna Wota, pedagog i terapeutka z kilkuletnią praktyką w instytucji państwowej i sektorze prywatnym. Autorka nowatorskich programów edukacyjnych „Suport” i „Słuchajcie!”. Dominująca metoda pracy – warsztatowa. Docenia zalety pracy z grupą, w terapii preferuje kontakt indywidualny. Ceni konkrety i efekty, unika teoretyzowania. Poszukująca osobowość twórcza.

Liczba miejsc w grupie: min. 10 do 16 osób

Termin i miejsce: Termin zostanie uzgodniony po zebraniu grupy – przewidywane rozpoczęcie pażdźeirnik 2011r. (1 do 2 weekendów w miesiącu) Miejsce - ul. Dworcowa 33, Zielona Góra, sala nr 4

Koszt: 2400 zł od osoby Dla OPP i studentów cena 2200 zł Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, bazę lokalową, poczęstunek w przerwach kawowych. Nie obejmuje posiłków i noclegów.

Uwaga: Możliwa płatność ratalna: 300 zł zaliczka oraz 2 raty po 1050 zł (950 zł) 300 zł zaliczka oraz 4 raty po 600 zł (550 zł)

Uczestnicy Psychologiczno-Pedagogicznego Studium Pracy z Dzieckiem i Rodziną otrzymają zaświadczenie jego ukończenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Termin zgłoszeń: do wyczerpania miejsc
 • Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne, pod jednym z numerów: 530777228 lub 603233393 lub pocztą elektroniczną, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 • Wpłacenie zaliczki w wysokości 300 zł na konto firmowe z dopiskiem „opłata za PPSPzDiR” decyduje o uczestnictwie w szkoleniu.
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zaliczka nie zostanie zwrócona.
 • Pozostałą kwotę należy wpłacić do pierwszego dnia trwania SRO bądź skorzystać z systemu ratalnego; wplata całości jest warunkiem uzyskania zaświadczenia.
 • „Kuźnia – komunikacja i rozwój osobisty” ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona-uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Dane firmy:
Kuźnia – komunikacja i rozwój osobisty
Biuro:
ul Dworcowa 33
65-001 Zielona Góra pokoje 4 i 9
Nr konta bankowego: Bank Millennium S.A. 28 1160 2202 0000 0001 6066 3922