Drukuj

Studium Pracy Socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (80h)

Administrator włącz .

Studium Pracy Socjoterapeutycznej z dziećmi i młodziezą (80h warsztatowych)

„Kuźnia- komunikacja i rozwój osobisty” zaprasza wszystkich, którzy pracują metodą socjoterapii, bądź w przyszłości chcieliby prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne, na studium doskonalące z tego zakresu.

Celem proponowanego przez nas 80 godzinnego Studium Pomocy Socjoterapeutycznej jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy socjoterapeutycznej, pogłębienie już posiadanej wiedzy na temat socjoterapii, a także zdobycie nowych wiadomości z tego zakresu.

Adresaci studium: pracownicy organizacji pozarządowych (w szczególności prowadzący świetlice i kluby), osoby pracujące w charakterze socjoterapeuty, przygotowujące się do podjęcia pracy jako socjoterapeutką, psycholodzy i pedagodzy, studenci oraz osoby zainteresowane tą tematyką, chcące poszerzyć swój warsztat pracy,

Warsztaty weekendowe (po 20h)

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 8.30-16.30 w Zielonej Górze
I zjazd 24-25.03.2012 - Teoretyczne podstawy pracy socjoterapeutycznej.

Socjoterapia a inne formy pomocy dziecku. Diagnoza socjoterapeutyczna w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Urazy i ich korygowanie
II zjazd 14-15.04.2012- Dziecko częścią systemu.

Rodzina jej funkcje, rodzaje, fazy życia rodziny. Rodzina dysfunkcyjna. Charakterystyka rodziny

z problemem alkoholowym. Mechanizmy obronne dzieci i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych.
III zjazd 12-13.05.2012 - Metodyka pracy socjoterapeutycznej.

Sposoby pracy socjoterapeutycznej. Zasady konstruowania konspektów i zajęć socjoterapeutycznych.

Cele i zadania programów socjoterapeutycznych. Proces grupowy.
IV zjazd 26-27.05.2012 - Szczególne przejawy zaburzeń zachowania i ich etymologia

Zachowanie agresywne, nadpobudliwość, zahamowanie, i wycofanie. Motywowanie do zmiany

zachowania w rozmowach indywidualnych

Koszt:
800,00zł – cena zawiera: materiał szkoleniowy i bufet kawowy

Dla członków OPP i studentów cena wynosi 750zł.

Uczestnicy Studium Pracy Socjoterapeutycznej po zdanym teście sprawdzajacym i zaliczeniu praktycznym, uczestnictwie w min 80% zajęć otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia doskonalacego.

Korzyści płynące z uczestnictwa w studium:
- nabycie umiejętności świadomego wykorzystywania metody socjoterapeutycznej w pracy z dziećmi i młodzieżą
- nabycie umiejętności diagnozowania urazów i problemów dzieci i młodzieży będący podstawą zaburzeń w ich zachowaniu,
- pogłębienie wiedzy na temat problemów rodziny dysfunkcyjnej i zadań w pracy socjoterapeutycznej wynikających z sytuacji życiowej dziecka
- zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia zająć socjoterapeutycznych
- pogłębienie samoświadomości i poprawa osobistego funkcjonowania poprzez uczestnictwo w treningu interpersonalnym
- możliwość czerpania z optymizmu, siły procesu grupowego.

Liczba miejsc w grupie: min. 10 do 15 osób

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Termin zgłoszeń i wpłat zaliczek do wyczerpania miejsc (liczba miejsc jest ograniczona)
- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne, pod nr 530 777 228, lub pocztą elektroniczną e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- Wpłacenie zaliczki w wysokości 300zł na konto po telefonicznej, bądź elektronicznej rejestracji uczestnika decyduje o uczestnictwie w szkoleniu
- Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości szkolenia.
- Pozostałą kwotę należy wpłacić do III zjazdu kursu – warunek uzyskania zaświadczenia ukończenia studium.
- „Kuźnia – komunikacja i rozwój osobisty ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona-uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu

Dane firmy:
Kuźnia – komunikacja i rozwój osobisty
Biuro:
Pl. J. Matejki 3/2
?przy Centrum Psychoterapii i Szkoleń/
65-001 Zielona Góra
Nr konta bankowego: Bank Millennium S.A. 28 1160 2202 0000 0001 6066 3922