Drukuj

Psychologiczno-Pedagogiczne Studium Pracy z Dzieckiem i Rodziną

Administrator włącz .

Adresaci:
Zapraszamy wszystkie osoby pracujące z dziećmi i/lub rodzinami: pedagogów, psychologów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, lekarzy rodzinnych, pielęgniarki środowiskowe, wychowawców świetlic, nauczycieli, a także studentów i osoby zainteresowane tematem.

Cele:

  • wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zjawisk normalnych i dysfunkcyjnych występujących w rozwoju dziecka i w rodzinie
  • doskonalenie umiejętności diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka i pracy z nim
  • wyposażenie w wiedzę i umiejętności interweniowania w sytuacjach problemowych
  • wyposażenie uczestników w narzędzia do pracy
  • rozwój kompetencji osobistych i wychowawczych
  • rozwój umiejętności interpersonalnych
  • kształtowanie postawy szacunku do siebie i drugiego człowieka

Liczba miejsc w grupie: min. 10 do 16 osób

Termin i miejsce: Termin zostanie uzgodniony po zebraniu grupy – przewidywane rozpoczęcie pażdźeirnik 2011r. (1 do 2 weekendów w miesiącu) Miejsce - ul. Dworcowa 33, Zielona Góra, sala nr 4

Koszt: 2400 zł od osoby Dla OPP i studentów cena 2200 zł Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, bazę lokalową, poczęstunek w przerwach kawowych. Nie obejmuje posiłków i noclegów.

Uwaga: Możliwa płatność ratalna: 300 zł zaliczka oraz 2 raty po 1050 zł (950 zł) 300 zł zaliczka oraz 4 raty po 600 zł (550 zł)

Uczestnicy Psychologiczno-Pedagogicznego Studium Pracy z Dzieckiem i Rodziną otrzymają zaświadczenie jego ukończenia.

więcej...