Drukuj

Współpraca z Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Administrator włącz .

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności wybrało nas do współpracy w ramach projektu „PULS – Strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności”.

W dniach od 11-13. 04. 2011r. zostało przez nas poprowadzone 24 godzinne szkolenie dla członków Pomorskiego Forum pt. „Praca z trudnym klientem”.

Warsztaty realizowane były w malowniczym hotelu w Pomlewie /k.Gdańska. 25 uczestników to soby pracujące w róznych miejscach i instytucjach, tj. ośrodki pomocy społecznej czy noclegownie a zrzeszone w Forum.

Plan Szkolenia:
cz. 1 Osobista motywacja do pracy z trudnym klientem w sektorze usług pomocowych. Klient – petent, partner, podopieczny, trudny klient a trudna sytuacja – osobiste przekonania i postawy wobec klienta instytucji pomocowej.
cz. 2 Wizerunek trudnego klienta – własne doświadczenie trudności w zawodowym kontakcie z drugim człowiekiem. Zagrożenia wynikające ze specyfiki pracy – osobowa podatność – syndrom Pana Boga.
cz.3 Procedura stopniowania reakcji wg P.Butler. Typy klientów i adekwatne strategie postępowania.
cz.4 Bezpieczny „język” – właściwe komunikowanie.
cz.5 Najczęstsze błędy w kontakcie z klientem. Przykłady dobrych praktyk z udziałem klienta trudnego.

Spotkaliśmy się z duzą zyczliwością zarówno ze strony organizatora jaki i uczestników.