Drukuj

Współpraca z PCPR w Słubicach

Administrator włącz .

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nawiązaliśmy współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, która dotyczy pracy z rodzinami zastępczymi w ramach projektu „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”, który współfinansowany jest przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasza terapeutka, Edyta Rudzka – Kuźmińska w okresie od kwietnia do grudnia 2011 realizuje indywidualne poradnictwo pedagogiczne w formie domowych konsultacji pedagogicznych dla grupy 15 rodzin zastępczych. Mamy doświadczenie w takiej formie udzielania wsparcia rodzinom, ciszymy się, że tą formą pracy docieramy również do rodzin zastępczych.

W ramach tego samego projektu pracujemy również z rodzinami zastępczymi zajęcia psychoedukacyjne (w okresie od kwietnia do czerwca b.r.) oraz trening umiejętności wychowawczych ( w okresie od września do listopada b.r.)

Podjęliśmy się przeprowadzenia podczas 4 dniowego wyjazdu integracyjnego zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz integracyjnych w wymiarze 12 godzin dla grupy 61 osób (21 rodziców zastępczych i 40 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym). Wyjazd maił miejsce w dniach od 22-25.06.2011, pojechaliśmy do Łaz, gdzie nasi trenerzy odpowiadali za zajęcia dla rodziców zastępczych (jedna grupa) i dla dzieci ( dwie grupy). Wyjazd należy do bardzo udanych, jesteśmy zadowoleni z możliwości bliższego zapoznania się, zarówno z samymi rodzinami jak i pracownikami PCPR oraz z wspólnej pracy i wypoczynku.