Drukuj

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - praca na zasobach rodziny zastępczej

Administrator włącz .

„Kuźnia- komunikacja i rozwój osobisty”, zaprasza wszystkich, którzy w przyszłości chcą podjąć pracę w charakterze Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, bądź już wykonują ta funkcję

Celem proponowanego przez nas szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z rodziną w oparciu o zasoby rodziny i w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Adresaci warsztatu:pracownicy socjalni, pracownicy organizacji pozarządowych, osoby pracujące w charakterze asystenta rodziny, a także do psycholodzy i pedagodzy, studenci oraz osoby zainteresowanych tą tematyką, przygotowujący się do podjęcia pracy jako Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Program:
1. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – zadania i wyzwania w oparciu o ustawę
2. Szczególne zadania i wyzwania w pracy z rodziną zastępczą
3. Zasoby rodziny jako podstawa diagnozy i budowania planu pracy z rodzina
4. Budowanie planu pracy z rodziną w oparciu o stadia zmiany
5. Metody techniki pracy z rodziną
6. Praca interdyscyplinarna z rodziną – współpraca instytucji wsparcia rodziny

- Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie jego ukończenia.

Termin i miejsce szkolenia:
termin: 13.02.2014-14.02.2014, w godzinach od 9.00-15.00
miejsce: Zielona Góra, ul. Niecała 2 g, I pietro sala nr 3 (sala szkoleniowa Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju Osobistego)

Koszt: 220 zł/osoby Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, bazę lokalową, materiały szkoleniowe poczęstunek w przerwach kawowych.

Uwaga:dla członków organizacji pozarządowych i dla studentów cena 170 zł;

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Termin zgłoszeń do wyczerpania miejsc
- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne, pod nr tel.: 603 701 228 bądź pocztą elektroniczną e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- Wpłacenie opłaty za szkolenie na konto decyduje o uczestnictwie w szkoleniu.
- Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości szkolenia.
- „Kuźnia – komunikacja i rozwój osobisty ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona-uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Dane firmy:
Kuźnia – komunikacja i rozwój osobisty
Biuro: ul. Podgórna 15A,
66-131 Cigacice/
Nr konta bankowego: Bank Millennium S.A. 28 1160 2202 0000 0001 6066 3922;